Praktische voorbeelden

Hieronder enkele praktische voorbeelden om inspiratie op te doen bij het instellen van het rapport:

Quotering op het vak + punten op de toetsen

In dit voorbeeld geef je eenmalig een quotering op het vak en daarna punten op de onderliggende toetsen.

Werkwijze:

 1. Beheer > Rapport > stap 1 > Hoekenwerk: quotatie (3 duimpjes) + punten (op 10)
 2. Evalueren > Hoekenwerk:
  1. invulmoment 1 "werkhouding" met quotatie
  2. invulmomenten 2 en volgende (= toetsen) met punten
 3. Rapport > Puntenboek: feedback ingeven onder het vak "Hoekenwerk".

Toetsen met quotering + bijhorend doel

In dit voorbeeld geef je een titel in als toets en het doel als omschrijving.

Werkwijze:

 1. Beheer > Rapport > stap 1 > Drama: quotatie.
 2. Evalueren > Drama: titel + doel in de omschrijving + quoteren.

Quoteren per doel zonder de doelen te typen (als leraar)

In dit voorbeeld hoeft de leraar de doelen niet als titel van een toets in te geven. Deze evaluatie is immers als volgsysteem gebouwd!

Werkwijze:

 1. Beheer > Quoteringssystemen: (optioneel) maak een eigen quotering aan.
 2. Beheer > Volgsystemen > Nieuw > Eigen volgsysteem maken.
 3. Volgsysteem: invulmoment aanmaken en quoteren.
 4. Rapport > Volgsystemen: feedback ingeven onder het volgsysteem "Met de fiets".

Toetsen met groei-icoontjes en feedback

In dit voorbeeld gebruik je groei-icoontjes die eerst aangemaakt worden als een nieuw quotatiesysteem.

Werkwijze:

 1. Beheer > Quoteringssystemen > nieuw > "groei"; type: "icoon per score".
 2. Beheer > Rapport > stap 1 > Spreekvaardigheden: quotatie (groei) en feedback.
 3. Evalueren > Spreekvaardigheden > titel ingeven, quoteren en feedback ingeven.

Groeirapport volgsysteem met max 4 momenten op de afdruk

Zijn er verschillende periodes ingesteld (Beheer rapport > stap 5 wanneer), dan maak je een afdruk per periode. Indien je echter een groeirapport wil afdrukken van het hele schooljaar (met max 4 invulmomenten), dan kan dat via volgende stappen:

Werkwijze:

 1. Beheer > Rapport > stap 4 > apart rapport voor deze klassen met 1 periode.
 2. Volgsysteem: invulmomenten aanmaken en quoteren (max 4).
 3. Rapporten > afdrukoverzicht.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)