Een volgsysteem gekoppeld aan meerdere leerjaren: tips

Je bouwt een volgsysteem (met eigen doelen) om dit doorheen alle leerjaren op te volgen. Hoe kan je dit best praktisch organiseren? Enkele tips.

Voorbeeld: volgsysteem "Innerlijk kompas" voor alle kleuterklassen. Een aantal doelen worden door alle leerjaren geëvalueerd, een aantal doelen is specifiek voor het leerjaar.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik opnieuw links bovenaan op  en kies in het startscherm de tegel "Beheer".
 3. Klik in de zijbalk op het onderdeel "Volgsystemen".
 4. Om een nieuw eigen volgsysteem te bouwen, klik je op de knop "+ Nieuw".
 5. Kies de optie "Eigen volgsysteem maken" of "Volgsysteem generen op basis van leerplan".
 6. Geef een unieke naam en daaronder een beschrijving.
 7. Kies daaronder de gewenste doelgroep(en) die het volgsysteem zullen gebruiken.
 8. Klik op de knop "Volgende".
 9. In stap 2 kies je de quotering. Deze kun je aanmaken en instellen via een apart beheer.
 10. Klik op de knop "Volgende".
 11. In stap 3 bepaal je de evaluatieniveaus net zoals in een boomstructuur. Kies voor 2 niveaus.
 12. Kies quotatie en/of feedback enkel voor niveau 2.
 13. Klik op de knop "Volgende".
 14. In stap 4 maak je in niveau 1 de hoofdstukken aan: eentje waarin alle doelen voor alle klassen zullen staan en dan per klas een apart hoofdstuk.
 15. Klik op het icoontje om een doel toe te voegen (niveau 2).
 16. Voeg of kies alle doelen die door alle leerjaren zullen geëvalueerd worden in het hoofdstuk "Voor alle klassen".
 17. Voeg of kies daarna de specifieke doelen die per leerjaar geëvalueerd zullen worden.
 18. Klik op de knop "Volgende" om af te sluiten.

Resultaat:

 • Elke leraar die gekoppeld is aan een kleuterklas kan het volgsysteem kiezen en invullen.
 • Wanneer een leraar een doel evalueert uit het hoofdstuk "voor alle klassen", ziet die meteen de geschiedenis van alle voorgaande leerjaren.
 • Het is zo ook mogelijk om de geschiedenis te bekijken van wat ingevuld werd bij de voorgaande leerjaren. Bv ik sta in K3 en vul dus de doelen in "Enkel K3" maar kan ook zien wat mijn collega van K2 vorig jaar invulde bij "Enkel K2".


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)