Een rapport instellen: WIE

  1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Klik opnieuw links bovenaan op  en kies in het startscherm de tegel "Beheer".
  3. Klik in de zijbalk op het onderdeel "Rapporten".
  4. Klik op het potloodje naast een rapport om het rapport te bewerken.
Er verschijnt een assistent met 6 stappen. Met de knop "Opslaan en volgende" ga je van de ene stap naar de andere. Met de knop "Opslaan en sluiten" keer je terug naar het overzichtsvenster "Rapporten".

WIE

In dit venster duid je aan welke leraar welk vak zal invullen en van feedback kan voorzien voor welke klasgroep.

Opgelet je kunt enkel kiezen uit de leraars die aan de doelgroepen van dit rapport zijn gekoppeld. Zie je een bepaalde leraar niet? Check dan de koppeling in het beheer leraren.

Werkwijze:

  1. Klik op "Leerkrachten toevoegen" in een vak bij een klasgroep:
  2. Selecteer de klastitularis en/of (een) andere leraar(s).
  3. Indien deze leraar dit vak voor alle klassen mag invullen, kun je sneller werken door een klik op de drie puntjes naast het vak om dan de leraar(s) te selecteren.

Voorbeeld: de turnleraar Guy zal het vak Bewegingsopvoeding voor alle klassen ingeven:

  1. Indien een leraar (zoals bv. de klastitularis) alle vakken mag invullen voor één bepaalde klasgroep, kun je sneller werken door een klik op de drie puntjes naast de klasgroep om dan de leraar(s) te selecteren.

Voorbeeld: de klastitularis zal alle vakken ingeven voor klas K1:

Wens je een of meerdere leraars in één klik toegang te geven tot alle vakken en alle klassen? Klik dan op de drie puntjes in de linkerhoek van het rooster. Handig om bv. de klastitularis overal aan te duiden.
Indien je in de stap WAARMEE instellingen hebt geplaatst bij het leergebied (vakken) en niet bij de leerdomeinen (vakonderdelen) dan moet je in deze stap de leraar aanduiden bij het leergebied en niet bij de leerdomeinen.
Omgekeerd: indien je instellingen hebt geplaatst bij de leerdomeinen en niet bij het leergebied, dan moet je de leraar aanduiden bij de leerdomeinen en niet bij het leergebied. Dat is belangrijk omdat anders de leraar geen feedback kan schrijven.
Indien je jezelf als beheerder nergens hebt gekoppeld in dit venster, zal je uiteraard niks te zien krijgen als je klikt op de tegel Bingel evaluatie. Enkel wie in dit venster gekoppeld is aan een klas/vak, zal een puntenboek zien.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)