Een rapport instellen: stap 4 WANNEER

Liever een filmpje bekijken over de rapportinstellingen? Klik hier.
Klik hier voor stap 3 van de wizard "Rapport instellen".

Stap 4: WANNEER

In dit venster bepaal je de tijdstippen en indeling van het evalueren (puntenboek + volgsystemen).

Je werkt per doelgroep. Je kunt één indeling bouwen voor de hele school of aparte indelingen voor bepaalde doelgroepen.
De instellingen van deze stap worden zowel in de rapporten, puntenboeken als volgsystemen toegepast.

In deze stap staat er al een jaarrapport met periodes klaar. Je kunt deze naar wens gebruiken en aanpassen of verwijderen en een eigen indeling bouwen.

Verwijder geen periode of indeling waar er al resultaten ingegeven zijn.

De einddatum van een periode bepaalt wanneer deze wordt afgesloten:

 • De dag na de einddatum zal automatisch de volgende periode getoond worden (zowel in volgsystemen als puntenboek).
 • In een afgesloten periode kunnen er geen resultaten meer toegevoegd of aangepast worden.
Omwille van de syntheserapporten (die er later aankomen) is het niet mogelijk om meer dan 6 periodes in één indeling af te drukken. Indien je dus meer dan 6 periodes instelt, zullen enkel de laatste 6 worden afgedrukt op de syntheseafdruk. De totalen worden wel berekend over alle periodes heen en uiteraard kun je de rapporten individueel afdrukken.

De huidige indeling gebruiken en aanpassen

Werkwijze:

In dit voorbeeld verbouwen we de huidige indeling tot een rapport voor alle klassen LO. (voor KO zie verder)

 1. Wijzig de naam van de indeling "Jaarrapport" naar "Jaarrapport LO".
 2. Verwijder de kleuterklassen.
Een doelgroep kan maar tot één rapportindeling behoren. Verwijder de doelgroep dus bij de ene indeling als je deze wenst toe te voegen aan een andere indeling.
 1. Je kunt de namen en data naar wens aanpassen.
  Bv. 4 periodes "herfst", "kerst", "lente" en "juni":

Knop

Beschrijving

Een niveau verwijderen.

Een niveau toevoegen.

Een niveau openvouwen.

Een niveau toevouwen

Een nieuwe indeling bouwen

Werkwijze:

In het volgende voorbeeld bouwen we een nieuw rapport voor de klassen KO met een andere indeling.

 1. Klik op de groene knop "Nieuw rapport" om een nieuw rapport op te starten.
 1. Wijzig de naam en duid de doelgroep(en) aan. In dit voorbeeld de kleuterklassen.
Een doelgroep kan maar tot één rapportindeling behoren. Verwijder de doelgroep dus bij de ene indeling als je deze wenst toe te voegen aan een andere indeling.
 1. Klik in het gewenste niveau op "+" om een nieuw niveau toe te voegen.
 2. Pas namen en data aan. Bv. 3 periodes: kerst, lente en einde schooljaar.
  Bv. Een rapport "Jaarrapport KO" met 3 perioderapporten.
 3. Klik op de knop "Volgende" en ga naar stap 5.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)