Een rapport instellen: stap 3 WIE

Stap 3: WIE

In dit venster duid je aan welke leraar welk vak zal invullen en van feedback kan voorzien voor welke klasgroep.

Werkwijze:

  1. Klik op "Leerkrachten toevoegen" in een vak bij een klasgroep:
  2. Selecteer de klastitularis en/of (een) andere leraar(s).
  3. Indien deze leraar dit vak voor alle klassen mag invullen, kun je sneller werken door een klik op de drie puntjes naast het vak om dan de leraar(s) te selecteren.

Voorbeeld: de turnleraar Guy zal het vak Bewegingsopvoeding voor alle klassen ingeven:

  1. Indien een leraar (zoals bv. de klastitularis) alle vakken mag invullen voor één bepaalde klasgroep, kun je sneller werken door een klik op de drie puntjes naast de klasgroep om dan de leraar(s) te selecteren.

Voorbeeld: de klastitularis zal alle vakken ingeven voor klas K1:

Wens je een of meerdere leraars in één klik toegang te geven tot alle vakken en alle klassen? Klik dan op de drie puntjes in de linkerhoek van het rooster. Handig om bv. de klastitularis overal aan te duiden.
  1. Klik op de knop "Volgende" en ga naar stap 4.
Indien je in stap 1 "waarmee" instellingen hebt geplaatst bij het leergebied (vakken) en niet bij de leerdomeinen (vakonderdelen) dan moet je in deze stap de leraar aanduiden bij het leergebied en niet bij de leerdomeinen.
Omgekeerd: indien je in stap 1 instellingen hebt geplaatst bij de leerdomeinen en niet bij het leergebied, dan moet je de leraar aanduiden bij de leerdomeinen en niet bij het leergebied. Dat is belangrijk omdat anders de leraar geen feedback kan schrijven.
Indien je jezelf als beheerder nergens hebt gekoppeld in dit venster, zal je uiteraard niks te zien krijgen als je klikt op de tegel Bingel evaluatie. Enkel wie in dit venster gekoppeld is aan een klas/vak, zal een puntenboek zien.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)