Een rapport instellen: GEWICHTEN

  1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Klik opnieuw links bovenaan op  en kies in het startscherm de tegel "Beheer".
  3. Klik in de zijbalk op het onderdeel "Rapporten".
  4. Klik op het potloodje naast een rapport om het rapport te bewerken.
Er verschijnt een assistent met 6 stappen. Met de knop "Opslaan en volgende" ga je van de ene stap naar de andere. Met de knop "Opslaan en sluiten" keer je terug naar het overzichtsvenster "Rapporten".

GEWICHTEN

Met gewichten kun je bepalen hoe de punten meetellen op het eindtotaal van het rapport en/of binnen het leergebied zelf.

Het instellen van gewichten is optioneel. Zonder gewichten weegt elk leergebied en domein even zwaar door op het rapport. Je kunt gewichten instellen op de leerdomeinen, op de leergebieden en op beide.
De eerste keer verschijnt er een handige rondleiding die je doorheen de onderdelen van dit venster loodst. Klik op "volgende" om de rondleiding te volgen of "Sla over" om de rondleiding af te sluiten.
Je kunt de rondleiding altijd opnieuw starten met een klik op de knop "Herstart rondleiding".

Instellen van gewichten per leerdomein binnen het leergebied

Voor deze stap zijn er meerdere leerdomeinen nodig binnen het leergebied. Deze kun je eerst aanmaken.
  1. Kies een klas en een leergebied in de tabel. Bv. klas 5A met Frans:
  2. Geef het gewenste gewicht in per leerdomein en klik op de knop "Opslaan". Je kunt kiezen tussen een percentage of een breuk.
  3. In dit voorbeeld zijn er voor het leergebied Frans vier leerdomeinen. De leerdomeinen Lezen en Luisteren wegen zwaarder door (elk 40%) dan schrijven en spreken (elk 20%).

Instellen van gewichten per leergebied (t.o.v. het eindtotaal)

Indien je een gewicht instelt op de leergebieden, zullen deze niet meer even zwaar meetellen op het eindtotaal van het rapport.

  1. Kies de gewenste klas.
  2. Geef het gewenste gewicht in per leergebied en klik op de knop "Opslaan". Je kunt kiezen tussen een percentage of een breuk.
  3. In dit voorbeeld telt Frans voor 10% mee in het eindtotaal en Contract voor 20%.
Klikken op de naam van een leergebied/domein, laat toe om eenzelfde gewicht toe te kennen voor alle klassen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)