Wat is de TALENTBIB in Bingel?

De TALENTBIB is een unieke klasbibliotheek die bestaat uit kinderboeken die Vlaamse jeugdauteurs speciaal voor TALENT schreven.

Elk fictie- en non-fictieboekje uit de TALENTBIB is op verschillende leestechnische niveaus beschikbaar in de Digitale boekenkast op Bingel. 

De klassiekers zijn, om auteursrechtelijke redenen, niet digitaal beschikbaar. 

Dankzij de Digitale boekenkast kan elke leerling thuis verder lezen op een voor hem of haar aangepast leesniveau: zelfde boek, zelfde cover, zelfde verhaal, alleen leestechnisch makkelijker of moeilijker (zone van naaste ontwikkeling).

De Digitale boekenkast kiest de juiste versie van het fictieboekje op basis van het ingegeven AVI-niveau van de leerlingen.

Momenteel is de technische ontwikkeling van die functionaliteit voor de TALENTBIB nog niet in orde. Daarvoor onze oprechte excuses.

We gebruiken fragmenten uit de boeken van de TALENTBIB:

  • in de lessen TAALV (zowel fictie als non-fictie)
  • meestal in de toets begrijpend lezen fictie (fictie)
  • soms in de toets begrijpend lezen non-fictie (non-fictie)
  • meestal bij de H-bladen van het zorg- en evaluatiemateriaal (zowel fictie als non-fictie)

Voordelen aan het digitaal oefenen:

  • Er zijn Bingeloefeningen om te maken voor (woordenschat) en na (tekstbegrip) het lezen van het boek.
  • Het boek kan gelezen worden met leesondersteuning: de woorden lichten op, leerlingen kunnen de voorgelezen tekst beluisteren op verschillende snelheden.
  • Leerlingen kunnen zichzelf opnemen tijdens het lezen en zichzelf herbeluisteren.

Achter de schermen zijn we volop bezig om het geautomatiseerd aanbieden van de juiste AVI-versie op basis van het ingevoerde AVI-niveau waar te maken. Voorlopig moeten de leerlingen zelf nog de A, B of C-versie van het boek aanduiden wanneer ze het boek openen. Achter elke letter zit een ander niveau: 

  • A = aangepast niveau
  • B = basisniveau
  • C = verhoogd niveau (enkel voor leerjaar 2 en 3)
Momenteel kampen we bij de fictieboekjes nog met een technisch probleem en is de voorleessoftware niet beschikbaar.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)