Hoe werkt het lezen van een boek in de Digitale boekenkast voor leerlingen?

De digitale boekenkast verzamelt al jullie digitale boekjes op één centrale plaats.

Hieronder vallen de boekjes van de BiB-BoX, beschikbaar via een aparte licentie. Ook de digitale leessets van ik lees met hup en aap en de boekjes uit de TALENTBIB vinden jullie hier terug. De digitale boekjes zijn een onderdeel van de Bingel Max-licentie bij het leermiddel.
De digitale boekenkast staat nu gratis open voor alle scholen tot einde schooljaar!

Starten

De leerlingen vinden de Digitale boekenkast op hun Bingel startscherm terug.

Dit is het scherm van de Digitale boekenkast voor de leerlingen.

De inhoud van de Digitale boekenkast wordt bepaald door het AVI-niveau dat je als leraar hebt ingesteld.
  1. De leerling kiest eerst een boek uit de Digitale boekenkast: werkwijze.
  2. Klik op de knop "Open het boek".
  3. Er wordt een venster geopend met een inhoudstafel met 3 kolommen:

Voor het lezen

Nieuwe woorden leren, woorden juist lezen, ...

Lezen

Na het lezen

Vragen over het verhaal

Het lezen zelf

  1. Klik op de knop in de middelste kolom met de titel van het boek om het lezen te starten.
  2. Er wordt een venster geopend met de inhoud van het boek en de voorleesfunctie (indien ingeschakeld in de instellingen).
  3. Met de knoppen onderaan open je het boek in het volledige scherm of keer je terug naar het venster met de blokjes "voor het lezen" en "na het lezen".

De voorleesfunctie gebruiken

Indien de voorleesfunctie is ingeschakeld (ingesteld door de leraar per leerling) kan de leerling de tekst laten voorlezen in een bepaald tempo.

Knop

Met een klik op de groene pijl wordt het voorlezen gestart.

Klikken op het blauwe klokje bepaalt de voorleessnelheid (3 niveaus).

Met de pauzeknop wordt het voorlezen gepauzeerd.

Tijdens het voorlezen kan de leerling volgen via de gekleurde woordjes. Groen toont de gestarte zin, blauw het woord dat voorgelezen wordt.
De digitale boekenkast is niet beschikbaar via Bingel Raket, enkel via de browser (bingel.be).


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)