Dashboard van een leerling

Werkwijze:

  1. Klik in het startscherm op de tegel "Zorg". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Kies in het linkermenu het onderdeel "Dashboard".
  3. Klik op de tab "Leerlingen".
  4. Selecteer in de filter links bovenaan de gewenste klas. Bv.:
  5. Selecteer in de linkerkolom één leerling.
  6. Het dashboard bestaat uit verschillende onderdelen afhankelijk van wat voor die klas/leerling in gebruik is:

Tab

Beschrijving

Overzicht

Grafieken van AVI, SALTO, CITO, ...

Zorg

Grafieken van redelijke aanpassingen, zorgniveaus (fases), profielen, types en thema's, ...

Spelling

LVS-VCLB Spelling: grafieken en tabellen

Lezen

LVS-VCLB Lezen: grafieken en tabellen

Wiskunde

LVS-VCLB Wiskunde: grafieken en tabellen

  1. Via de printknop naast elke tabel kun je een PDF genereren. Deze kun je downloaden en/of printen.

Dynamische weergave van grafieken:

  1. Zweef met de muisaanwijzer over de verschillende onderdelen van de grafiek om meer info te zien. Bv. er zijn 26 notities van het thema wiskunde.
  2. Klik op een onderdeel van de grafiek om verder uit te diepen.
  3. Klik op een onderdeel van de legende onder de grafiek om dat onderdeel zichtbaar of onzichtbaar te maken.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)