Bingelresultaten: oefeningen

Via Bingelresultaten kom je te weten hoeveel oefeningen er al zijn gemaakt. Hoeveel via een taak of door vrij te oefenen.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Eiland". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik in de zijbalk op "Bingelresultaten".
 3. Klik op de tab "Oefeningen".
 4. Activeer de filter links bovenin en kies (indien nodig) de gewenste klas en leerling.
 5. De cirkelgrafiek toont je de verhouding tussen de gemaakte oefeningen via taken of via vrij oefenen.
 6. Je kunt via de cirkel doorklikken op het totaal (getal in het midden van de cirkel) of via een van de verhoudingen. De inhoud van het venster onder de cirkel toont je de gewenste details.
 7. De gekleurde balkjes geven je meer informatie over hoe het oefenen is verlopen:
  1. groen = meteen correct
  2. geel = tweede kans correct
  3. rood = tweede kans fout
Hoe analyseer je de Bingelresultaten van je leerlingen? Klik hier voor de werkwijze.
Wens je als directie of leraar alle klassen een overzicht van de resultaten van de hele school? Kies dan in Bingel Leeractiviteiten voor de tab "Analyseren" en duid in de filter "school" aan.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)