Wat is Bingel Raket?

Bingel Raket is een app die toegang geeft tot Bingel. Leerlingen scannen een pagina in hun werkschrift en krijgen automatisch de bijbehorende Bingeloefeningen op hun niveau te zien. Ook zonder de scanfunctie kunnen ze Bingeloefeningen en -taken maken. In het takenscherm vindt de leerling alle Bingeltaken terug.

De app kan gebruikt worden op een tablet (iOS, Android, Windows).

De 2 meest recente versies van iOS (iPad) en Android (andere tablets) worden ondersteund. Dit betekent dat Bingel Raket enkel op deze versies getest is en dat enkel hierop garanties zijn.

Bingel Raket bevat:

Een handige scanfunctie

De Takenlijst

Alle gemaakte oefeningen met filter groen-oranje-rood

Alle ingescande pagina's

Het Bingeleiland

Digitale boekenkast, spelletjes en avatar enkel via de browser (bingel.be).


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)