Zichtbaarheid

Gebeurtenissen in de agenda en schoolkalender kunnen gekoppeld worden aan categorieën zoals vorming, uitstappen, overleg, enz...

In dit onderdeel kun je kiezen welke categorieën voor leerkrachten of voor de Schoolkalender beschikbaar zullen zijn. Als beheerder kun je deze categorieën in- of uitschakelen.

ZILL en huidige Leerplan

Enkel voor scholen Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs "ZILL" is standaard actief samen met het huidige leerplan. Indien de leerkrachten enkel ZILL mogen gebruiken, kan je het tabblad met het huidige leerplan uitzetten.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)