Rechtenbeheer

In het onderdeel Rechtenbeheer kan je bepaalde rechten aan gebruikers toekennen.

Kan Schoolkalender bewerken

Schoolkalenderbeheerders kunnen gebeurtenissen in de schoolkalender aanmaken en bewerken. Alle andere gebruikers kunnen de schoolkalender enkel raadplegen.

Heeft toegang tot de kleuterplanner

Voeg de leraars kleuteronderwijs toe zodat ze hun eigen blokken kunnen kiezen.

Kan lesblokken van een collega kopiëren

Collega’s die nauw samenwerken kun je de toegang geven tot het kopiëren van elkaars lessen. Op die manier kan de les met bijhorende fiche naar de persoonlijke agenda overgezet worden. Lees meer.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)