Vakken (lager onderwijs)

De vakken voor lager onderwijs worden gebruikt om weekroosters aan te maken, gekoppeld aan een kleur. Als schoolbeheerder kun je deze namen en kleuren aanpassen.

Met de knop "Leergebied aanmaken" kun je nieuwe unieke vakken beschikbaar maken met een eigen kleur.

Vakken die je niet meer nodig hebt, kun je uitzetten. Ze zijn dan verborgen voor de gebruikers. De gelinkte lessen in de agenda’s blijven echter gewoon bestaan. Een verborgen vak kun je nadien opnieuw weer aanzetten.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)