Blokken (kleuteronderwijs)

De blokken voor kleuteronderwijs worden weergegeven met een kleur. Deze blokken zijn te vergelijken met de vakken lager onderwijs (zoals taal, rekenen, enz...).

Elke school is vrij om deze blokken te benoemen bv. onthaal, kringmoment, enz... Voor meer vrijheid kun je ook kiezen om enkel een blok "voormiddag" en "namiddag" te maken. De blokken kunnen gebruikt worden om het weekrooster aan te maken.

Als beheerder kun je deze blokken en kleuren aanmaken en wijzigen. Met de knop "+ Blok aanmaken" kun je nieuwe unieke blokken beschikbaar maken met een eigen kleur.

Blokken die je niet meer nodig hebt, kun je uitzetten. Ze zijn dan verborgen voor de gebruikers. De gelinkte lessen in de agenda’s blijven echter gewoon bestaan. Een verborgen blok kun je nadien opnieuw weer aanzetten.

Leraars lager onderwijs zien deze blokken niet verschijnen in het keuzelijstje "Leergebieden".

--> Lees meer over Bingel Planner voor kleuterleraars.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)