Het dashboard met cirkelgrafieken en leeractiviteiten

  • Klik in het startscherm op de tegel "Dashboard". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op te klikken.
  • Via de tab "Leeractiviteiten" volg je in één oogopslag de voortgang van je leerlingen.

Elke cirkel biedt kant-en-klare antwoorden:

  • Hoeveel taken heb je al gegeven? Welke leergebieden kwamen vooral aan bod?
  • Hoeveel oefeningen zijn er al gemaakt? Hoeveel via een taak? Hoeveel door vrij oefenen?
  • Welke zijn de oefenreeksen met de zwakste score?
  • Welke zijn de oefenreeksen met de hoogste score?
  • Wordt er vooral binnen of buiten de schooluren geoefend?
  • Hoeveel wordt er gedifferentieerd met de differentiatiemodules?

Door op de binnenkant van een cirkel te klikken, ga je meteen naar de resultatenpagina en krijg je de details te zien.

De buitencirkels geven telkens een label met een verhouding weer. Ook hierop kun je doorklikken om meer details te zien.

Gebruik de filter links bovenaan om de inzichten en overzichten te filteren op individueel, groeps-, klas- of schoolniveau. Je kunt ook de leergebieden en de periode aanpassen.

Gebruik het dashboard met leeractiviteiten om met collega's inzichten uit te wisselen en je zorg nog beter te rechten op die leerlingen die het echt nodig hebben.
Hebben je leerlingen de voorbije week gebingeld? Toon het dashboard met leeractiviteiten op het digitaal bord en bespreek samen wat jullie opvalt.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs