Zorggroepen instellen als schoolbeheerder

Met een zorggroep kun je de leerlingen in niveaugroepen indelen door ze over de leerjaren heen samen te brengen in een virtuele zorgklas.

Zorggroepen instellen als schoolbeheerder is niet noodzakelijk. Elke leraar kan immers zelf eigen zorggroepen aanmaken en beheren voor de klas(sen) waar hij/zij toegang tot heeft.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik op "Zorggroepen" in de linkerkolom.
Bingel nog niet gebruikt? Dan is de tabel leeg. Bingel vorig schooljaar gebruikt? Dan zie je alle zorggroepen die de leraars en jij aangemaakt hebben.
 1. Per zorggroep zie je de naam van de groep, het aantal leerlingen, de klassen waartoe de leerlingen behoren en de leraars die de zorggroep kunnen gebruiken:
Zonder leerlingen in Bingel kun je geen zorggroepen samenstellen.

Een nieuwe zorggroep aanmaken

 1. Klik op de groene knop "+ Zorggroep" rechts bovenaan om een nieuwe zorggroep aan te maken.
 2. Geef de zorggroep een unieke naam. De leerlingen zien de naam van de zorggroep niet.
 3. Selecteer links de leerlingen die je aan de zorggroep wilt toevoegen. Voeg met  een leerling of volledige klas toe.
Je kunt leerlingen van verschillende klassen en leerjaren in dezelfde zorggroep samenbrengen.
 1. Koppel de leraar(s) die de zorggroep zal/zullen gebruiken.
Indien je geen leraar selecteert, kun alleen jij de zorggroep gebruiken.
 1. Klik op de knop "Opslaan" om de zorggroep te bewaren.

Een bestaande zorggroep aanpassen

 1. Klik op de naam van een zorggroep om deze aan te passen:
 2. Mogelijke acties:
 • leerlingen toevoegen en verwijderen
 • leraars toevoegen en verwijderen
 • naam van de zorggroep wijzigen

Een bestaande zorggroep verwijderen

 1. Vink de zorggroep(en) aan die je wenst te verwijderen.
 2. Klik op de knop "Verwijder selectie".


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)