Waar vind ik het beheer van Bingel Planner, Zorg en Evaluatie?

Het beheer van de modules Bingel Planner, Zorg en Evaluatie vind je niet onder het beheer van de standaard Bingel-instellingen maar via de modules zelf.

Werkwijze:

  • Klik in het startscherm op de tegel "Planner".
  • Bingel Planner wordt nu geopend.
  • Klik links bovenaan op  .
  • Scrol naar beneden en kies op dit startscherm voor de tegel "Beheer".
  • Kies nu in het zijbalk-menu voor het gewenste beheer:

Beheer van Bingel Planner. Meer info om de Planner te beheren.

Beheer van Bingel Zorg. Meer info om Zorg te beheren.

Beheer van Bingel Evaluatie. Meer info om Evaluatie te beheren.

Om terug te keren naar het standaard beheer van Bingel, klik je links bovenaan op  en klik je op de tegel "Dashboard" en dan "Beheer".


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)