Klassen en leerjaren instellen in het Beheer

In dit venster maak je klassen aan of wijzig je deze en koppel je de juiste klastitularis(sen) aan de klas.

Werkwijze

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik (indien nodig) op "Klassen en leerjaren" in de linkerkolom.

Een nieuwe klas aanmaken

 1. Klik op de groene knop "+ nieuwe klas" boven rechts.
 2. Geef de klas een unieke naam.
 3. Selecteer het juiste leerjaar. Voor een kleuterklas kies je altijd "1".

Voor een kleuterklas typ je de naam (bv. K1, De Dolfijntjes) gevolgd door een # met de juiste kleutergroep (#K0 = 2,5-jarigen, #K1 = 3-jarigen, #K2 = 4-jarigen en #K3 = 5-jarigen). Let op: zonder spaties.
Opgelet: zorg dat klasnamen altijd uniek zijn, ook het deel voor de #. Dus niet OKAN#K1 en OKAN#K2. Dit zijn geen unieke klasnamen. Wel correct is OKAN1#K1 en OKAN2#K2.
Zorg dat je de accounts voor de leraars hebt ingesteld: zie werkwijze.
 1. Wijs de klastitularis(sen) toe in de linkerkolom met het groene +.
 2. Lange lijst met leraars? Je kunt ook een naam opzoeken.
 3. Een leraar die je hebt toegewezen, verschijnt in de rechterkolom onder "toegewezen leraars". Je kunt de leraar daar tevens terug verwijderen (via -).
Leraars van het type "leraar alle klassen" zijn automatisch toegewezen en verschijnen daarom ook in de rechterkolom onder "toegewezen leraars". Je kunt ze daarom niet verwijderen.
 1. Klik op de groene knop "Verzenden" onderin het venster om de nieuwe klas te bewaren.

Een bestaande klas wijzigen

 1. Klik in de linkerkolom op een klasnaam.
Je kunt de naam van de klas wijzigen, niet het leerjaar.
 1. Voeg een nieuwe klastitularis toe met + en verwijder een reeds toegewezen klastitularis met -.
Leraars van het type "leraar alle klassen" zijn automatisch toegewezen en verschijnen daarom ook in de rechterkolom onder "toegewezen leraars". Je kunt ze daarom niet verwijderen.
 1. Lange lijst met leraars? Je kunt ook een naam opzoeken.

 1. Klik op de groene knop "Verzenden" onderin het venster om de nieuwe klas te bewaren.
Momenteel kun je geen klassen verwijderen. We werken de komende maanden verder aan een vernieuwd beheer en later zal dit opnieuw mogelijk zijn. Ontkoppel leraars en wijzig de naam van de te verwijderen klas zodat het duidelijk is dat er geen leerlingen aan gekoppeld zijn.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)