Klassen en leerjaren instellen in het Beheer

Werkwijze

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik (indien nodig) op "Klassen en leerjaren" in de linkerkolom.
Bingel nog niet gebruikt? Dan is de tabel leeg. Bingel vorig schooljaar gebruikt? Dan zie je de klassen die je vorig jaar in gebruik had.
 1. Door een vinkje te zetten in het overeenkomstige vakje, activeer je een klas. Door het vinkje weg te laten, deactiveer je een klas.

  Beschrijving

  Niet actieve klas

  Actieve klas zonder leerlingen

  Actieve klas met leerlingen

Gebruik je op school andere klasnamen dan 1A, 3B ..., dan kun je deze gemakkelijk aanpassen. Zorg er wel voor dat de naam uniek is.
Een aanpassing van de naam kan altijd, ook als er al leerlingen in de klas zijn opgeladen.
Een klas met leerlingen kun je niet deactiveren.
 1. Te weinig kolommen? Klik op de knop "+ Klas" om een kolom bij te maken.
 1. Kolommen met niet actieve klassen verwijderen? Klik op de knop "- Klas".
Kleuterklassen instellen? Maak hiervoor extra klassen aan in een lege kolom.
 1. Typ de naam (bv. K1, De Dolfijntjes) gevolgd door een # met de juiste kleutergroep (#K0 = 2,5-jarigen, #K1 = 3-jarigen, #K2 = 4-jarigen en #K3 = 5-jarigen).
Let op: geen spaties typen
 1. Vergeet je wijzigingen niet te bewaren met een klik op de knop "Opslaan" rechts bovenin.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)