Hoe activeert de school de oudermodule?

Bingel biedt scholen de mogelijkheid om ouders, grootouders, voogden … via een aparte module een overzicht te geven van de oefenresultaten van hun kind.

De module staat standaard zichtbaar op de startpagina bingel.be maar dient in het beheer wel eerst geactiveerd te worden.

Ouders kunnen zelf geen taken opstellen in Bingel, maar kunnen wel opvolgen hoeveel taken en oefeningen hun kind al gemaakt heeft en wat de algemene oefenresultaten van hun kind zijn.

Als beheerder kun je de oudermodule als volgt activeren:

  1. Kies op het startscherm voor "Beheer".
  2. Kies in het zijbalk-menu voor "Ouders".
  3. Activeer de module met de schuifregelaar rechts bovenin het scherm.
Meer informatie over beheer van de oudermodule, vind je in de handleiding voor schoolbeheerders.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs