De oudermodule instellen in het Beheer

Bingel biedt scholen de mogelijkheid om ouders, grootouders, voogden … via een aparte module een overzicht te geven van de oefenresultaten van hun kind.

Ouders kunnen zelf geen taken opstellen in Bingel, maar kunnen wel opvolgen hoeveel taken en oefeningen hun kind al gemaakt heeft en wat de algemene oefenresultaten van hun kind zijn. Meer info.
De module staat standaard zichtbaar op de startpagina bingel.be maar dient in het beheer wel eerst geactiveerd te worden.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik op "Ouders" in de linkerkolom.

 1. Activeer de module met de schuifregelaar rechts bovenin het venster.
Ouders, grootouders, voogden … hebben een aparte oudercode nodig om de gegevens van hun kind aan hun persoonlijke ouderaccount te kunnen koppelen.

De oudercodes bezorgen

 1. Klik in de linkerkolom op "Overzichten en lijsten".
 2. Maak je keuze uit deze opties voor de gewenste klas of de hele school:

Het Word-bestand wordt gedownload en kun je openen, bewerken (indien gewenst), afdrukken of doorsturen via email.

Het PDF-bestand wordt gedownload en geeft je een overzicht van alle oudercodes.

Het PDF-bestand wordt gedownload en kun je afdrukken en aan de leerlingen/ouders bezorgen.

Wat moeten de ouders doen om de oudermodule te kunnen gebruiken?

 1. Eerst eenmalig een persoonlijke ouderaccount aanmaken op www.bingel.be.
 2. Klik in de linkerkolom op 'Maak een account aan'.
 3. Een geldig e-mailadres invullen en een wachtwoord opgeven.
Voor ouderwachtwoorden gelden dezelfde regels als voor leerkrachtwachtwoorden: een wachtwoord moet uit minstens acht tekens bestaan, waarvan minstens twee cijfers en een hoofdletter.
 1. Ze herhalen hun wachtwoord.
 2. Ze ontvangen automatisch een e-mail om hun account te activeren. Na activatie kunnen ze zich meteen aanmelden met hun e-mailadres en wachtwoord.
 3. Bij een eerste aanmelding vragen we ouders om hun voornaam en familienaam in te vullen zodat je als schoolbeheerder een duidelijk zicht hebt op welke personen zich aan welk kind gekoppeld hebben.
 4. Ze koppelen daarna hun ouderaccount aan dat van hun zoon of dochter met behulp van de oudercode die ze van de school ontvangen hebben. Voor elk kind gebruiken ze een aparte code.
Om de koppeling zo veilig mogelijk te maken, vragen we ouders niet alleen naar de oudercode. Ze moeten ook de schoolcode, de klas en het klasnummer van hun kind ingeven.

De oudertoegang beheren

In de tabel van het venster "Ouders" krijg je voor elke leerling de oudercode en het aantal gekoppelde ouders te zien.

 1. Klik op de naam van de leerling om de details op te roepen.
 2. Je ziet voornaam, familienaam en e-mailadres van de personen die toegang hebben tot de gegevens van de leerling.
Er kunnen maximaal 8 ouderaccounts aan dezelfde leerling gekoppeld worden.
 1. Je kunt indien nodig - in overleg met het schoolteam - beslissen om de koppeling voor een of meerdere personen te verbreken door het vinkje bij toegang weg te halen. Op die manier zijn de gegevens van de leerling voor hen niet langer zichtbaar.
Van zodra de koppeling verbroken is, wordt automatisch een nieuwe oudercode aangemaakt. De bestaande oudercode kan dan niet langer gebruikt worden om de leerling te koppelen.
 1. Wil je de oudercode voor één of meerdere leerlingen in één keer wijzigen?
 • Selecteer de leerling(en) waarvoor je de code wenst te wijzigen
 • Klik op de knop "Oudercode wijzigen" rechts bovenin.
Een nieuwe oudercode toekennen betekent niet dat de toegang voor al gekoppelde ouderaccounts verbroken wordt.
Bezorg ouders samen met hun code een link naar de website voor ouders: https://bingelvoorouders.be/help/


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)