Toegang materiaal EU CodeWeek

Er staan leuke opdrachten en lesmateriaal klaar bij het leermiddel ‘Reken Maar!’ in Bingel.

Dit is gratis voor alle Bingelaars, ook als je school niet met Reken Maar! werkt!

Zo check je als schoolbeheerder of Reken Maar! voor alle leerkrachten en leerlingen toegankelijk is:

  • Klik in het startscherm op de tegel "Beheer'"
  • Klik in de zijbalk op "Leerjaren en methodes".
  • Check in de lijst bij 'Reken Maar' of alle leerjaren aangevinkt zijn:
  • Klik op "Opslaan" om te bevestigen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)