Accounts voor leraren instellen in het Beheer

In dit venster kun je nieuwe collega's (klasleraren, zorgcoördinatoren, directie ...) toevoegen, gegevens van bestaande collega's wijzigen en collega's die niet langer op de school werken deactiveren/verwijderen.

Bezorg collega's die Bingel niet kennen deze link met deze wegwijzer om te starten.
Schrijffoutje in de naam van de collega? Andere rol nodig? Klik op de naam van de collega om wijzigingen aan te brengen.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik op "Leraren" in de linkerkolom.
Bingel nog nooit gebruikt? Dan is de tabel leeg. Bingel vorig schooljaar gebruikt? Dan zie je de leraars die reeds aangemaakt zijn.

Optie 1: Een account manueel aanmaken (een voor een)

 1. Klik op de knop "+ nieuw personeelslid" rechts bovenin.
 2. Vul voornaam en familienaam in.
 3. Vul het e-mailadres in.
Dit e-mailadres geldt als gebruikersnaam en kan nadien niet meer aangepast worden. Het e-mailadres voor communicatie kan wel nadien nog aangepast worden: werkwijze.
 1. Duid geslacht aan.
 2. Kies het gewenste type account:

Type

Beschrijving

Gewone leraar

Leraar die gekoppeld wordt aan één of meerdere klassen. Bv. klastitularis, leraar L.O., ...

Leraar voor alle klassen

Leraar die automatisch aan alle klassen is gekoppeld en in Bingel Zorg toegang heeft tot de vertrouwelijke notities. Bv. zorgcoördinator

Directie

Directie van de school; heeft automatisch ook toegang tot het instellen van de licenties.

Een schoolbeheerdersaccount kun je niet zelf aanmaken, contacteer hiervoor de helpdesk.
 1. Voeg de klas(sen) toe waaraan de leraar gekoppeld moet worden (enkel voor het type "gewone leraar").
 2. Klik op + om een klas te koppelen aan het account.
Het koppelen en aanpassen van klassen aan leraars kan ook via het beheer "Klassen en leerjaren".
 1. Klik op de knop "Verzenden" om het account aan te maken.
Zo lang de leraar het account niet geactiveerd heeft, zal hij/zij niet kunnen inloggen.

Optie 2: leraars in bulk opladen

Indien er reeds actieve accounts bestaan, raden we ten zeerste af om deze optie te gebruiken. Gebruik dan optie 1.
 1. Klik bovenin op de knop "Upload Excel-bestand".
 2. Download het "Voorbeeldbestand" naar je computer.
 3. Open het Excel-bestand en vul de gegevens aan.
Let erop dat je geen witte rijen tussen de gegevens zet.
Zorg dat elke leraar maar één maal voorkomt.
Schoolbeheerders mogen niet in de lijst voorkomen. Als schoolbeheerder heb je automatisch de rol van leraar in de school.

Kolom

Beschrijving

Voornaam

Vul hier de voornaam van elke leraar in.

Familienaam

Vul hier de familienaam van elke leraar in.

E-mailadres

Dit e-mailadres geldt als gebruikersnaam en kan nadien niet meer aangepast worden. Het e-mailadres voor communicatie kan wel nadien nog aangepast worden: werkwijze.

Rol

S = klasleraar, leraar meerdere klassen,...

A = leerkracht voor alle klassen (ZOCO ...);

H = directie

Geslacht

V = vrouw

M = man

X = genderneutraal

 1. Bewaar het bestand.
 2. Klik op de knop "Upload Excel-bestand" en laad het ingevulde Excel-bestand op.
Foutmelding? Controleer of je het Excel-bestand juist hebt ingevuld. De foutieve gegevens staan in het rood.
 1. Alle toegevoegde collega's krijgen automatisch een e-mail met daarin een persoonlijke activatiecode. Met die activatiecode kunnen ze hun account koppelen aan de school.

De status van het account

Status

Beschrijving

Activatiecode is verzonden maar het account is nog niet geactiveerd.

Heeft de collega zijn/haar account nog niet geactiveerd en vindt hij/zij de email met de code niet terug? Je kunt die collega helpen via de knop met de drie puntjes in de kolom "Acties":

Door op de envelop te klikken verstuur je de e-mail met daarin de informatie en activatiecode om een persoonlijke account aan te maken opnieuw.

Een account deactiveren of verwijderen

Indien een leraar tijdelijk niet meer op school werkt maar mogelijks wel terugkomt, dan kun je het account deactiveren. Je kunt het account eender wanneer opnieuw activeren. De leraar heeft geen toegang tot Bingel op je school.

 1. Klik in de kolom "Acties" naast de naam van het account op "Deactiveer".
 2. Je kunt het account eender wanneer opnieuw activeren.

Indien de leraar de school voorgoed verlaat, kun je het account volledig verwijderen. Let op: dit kan niet ongedaan gemaakt worden.

 1. Klik in de kolom "Acties" naast de naam van het account op "Verwijder".


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)