Accounts voor leraren instellen in het Beheer

In dit venster kun je nieuwe collega's (klasleraren, zorgcoördinatoren, directie ...) toevoegen, gegevens van bestaande collega's wijzigen en collega's die niet langer op de school werken deactiveren/verwijderen.

Bezorg collega's die Bingel niet kennen deze link met deze wegwijzer om te starten.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik op "Leraren" in de linkerkolom.
Bingel nog niet gebruikt? Dan is de tabel leeg. Bingel vorig schooljaar gebruikt? Dan zie je de leraars die reeds aangemaakt zijn.

Optie 1: Een account manueel aanmaken (een voor een)

 1. Klik op de knop "+ Leraar" rechts bovenin.
 2. Vul voornaam, naam en geslacht in.
 3. Vul het e-mailadres in.
Dit e-mailadres geldt als gebruikersnaam en kan nadien niet meer aangepast worden. Het e-mailadres voor communicatie kan wel nadien nog aangepast worden: werkwijze.
 1. Kies het gewenste type account:

Type

Beschrijving

Gewone leraar

Leraar die gekoppeld wordt aan één of meerdere klassen. Bv. klastitularis, leraar L.O., ...

Leraar voor alle klassen

Leraar die automatisch aan alle klassen is gekoppeld en in Bingel Zorg toegang heeft tot de vertrouwelijke notities. Bv. zorgcoördinator

Directie

Directie van de school

Een schoolbeheerdersaccount kun je niet zelf aanmaken, contacteer hiervoor de helpdesk.
Als schoolbeheerder krijg je automatisch de rol van "leraar voor alle klassen" in de school. Je kunt je rol steeds aanpassen indien gewenst.
Zorg er zeker voor dat het vakje "Toegang tot Bingel" aangevinkt blijft, zodat de leraar kan inloggen.
 1. Klik op de knop "Opslaan" om het account aan te maken.
 2. De leraar is correct toegevoegd:
Zo lang de leraar het account niet geactiveerd heeft, zal hij/zij niet kunnen inloggen.
Indien een collega tijdelijk niet meer op school werkt of als interim mogelijk later terugkeert, is het aangewezen het account niet te verwijderen maar enkel de toegang tot Bingel uit te schakelen. Zo kun je het account snel weer activeren als de collega terug op je school aan de slag gaat.

Optie 2: leraars in bulk opladen

Indien er reeds actieve accounts bestaan, raden we ten zeerste af om deze optie te gebruiken. Gebruik dan optie 1.
 1. Klik bovenin rechts op "Download" en kies "Excel-bestand". Het bestand wordt gedownload op je computer.
 2. Open het Excel-bestand en vul de gegevens aan.
Let erop dat je geen witte rijen tussen de gegevens zet.
Zorg dat elke leraar maar één maal voorkomt.
Schoolbeheerders mogen niet in de lijst voorkomen. Als schoolbeheerder heb je automatisch de rol van leraar in de school.

Kolom

Beschrijving

Voornaam

Vul hier de voornaam van elke leraar in.

Familienaam

Vul hier de familienaam van elke leraar in.

E-mailadres

Dit e-mailadres geldt als gebruikersnaam en kan nadien niet meer aangepast worden. Het e-mailadres voor communicatie kan wel nadien nog aangepast worden: werkwijze.

Rol

S = klasleraar, leraar meerdere klassen,...

A = leerkracht voor alle klassen (ZOCO ...);

H = directie

Geslacht

Gebruik de volgende afkortingen: V = vrouw en M = man

 1. Bewaar het bestand.
 2. Klik op de knop "Upload Excel-bestand" en laad het ingevuld Excel-bestand op.
Foutmelding? Controleer of je het Excel-bestand juist hebt ingevuld. De foutieve gegevens staan in het rood.
 1. Alle toegevoegde collega's krijgen automatisch een e-mail met daarin een persoonlijke activatiecode. Met die activatiecode kunnen ze hun account koppelen aan de school.
Download het PDF-bestand "Checklist" rechts bovenin met een overzicht van alle voorwaarden om een correct Excel-bestand te verkrijgen.
Download het Excel-bestand "Voorbeeldbestand" dat je kunt raadplegen om te checken hoe de info correct ingevuld wordt.

De status van het account

Status

Beschrijving

Activatiecode is verzonden maar het account is nog niet geactiveerd.

Account is geactiveerd en de leraar heeft toegang tot alle Bingel -functionaliteiten

De leraar kan inloggen maar de toegang tot de Bingel -functionaliteiten is uitgeschakeld.

Weet je collega zijn of haar gebruikersnaam niet meer? Dan vind je die in de kolom "Gebruikersnaam bij aanmelden".
Heeft de collega zijn/haar account nog niet geactiveerd en vindt hij/zij de email met de code niet terug?Je kunt die collega helpen via de knop met de drie puntjes in de kolom "Acties":
 • Door op de envelop te klikken verstuur je de e-mail met daarin de informatie en activatiecode om een persoonlijke account aan te maken opnieuw (aanbevolen).
 • Je kunt ook samen met die collega het account activeren. Kopieer in dat geval de code en gebruik een andere browser dan de browser die je normaal voor Bingel gebruikt.
De e-mail met de activatiecode, de e-mails met de oefenresultaten ... worden steeds verstuurd naar het e-mailadres dat in de kolom "Adres om e-mails te ontvangen" staat. Elke gebruiker kan dit e-mailadres zelf aanpassen via "'Mijn voorkeuren" > "Mijn e-mail-instellingen".
Het e-mailadres waarmee een collega zich aanmeldt bij Bingel vind je in de kolom "Gebruikersnaam bij aanmelden". Je kunt die gebruikersnaam niet aanpassen.
Schrijffoutje in de naam van de collega? Andere rol nodig? Klik op de naam van de collega om wijzigingen aan te brengen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)