Met functie =VERT.ZOEKEN in Excel de rijksregisternummers koppelen

Hulp bij werkwijze 1 (in bulk)

Je hebt 2 Excel -bestanden nodig:
 1. Het Excel -bestand dat je gedownload hebt uit Bingel (werkwijze) met de nieuwe leerlingen (= zonder rijksregisternummer).
 2. Het Excel -bestand dat je geëxporteerd hebt uit je pakket leerlingenadministratie met de kolommen: Klas, Klasnummer, Voornaam, Naam, Geslacht, Geboortedatum, Rijksregisternummer.
Stappenplan:
 1. Open het bestand uit Bingel (zonder RR) en voeg een nieuw blad toe onderin het venster.
 2. Kopieer de gegevens uit het bestand met de rijksregisternummers en plak deze in het nieuwe werkblad.
 3. Sluit het bestand met de rijksregisternummers.
Zorg er voor dat de kolom "Voornaam" voor de kolom "Naam" staat in beide werkbladen.
 1. Voeg in beide werkbladen een kolom toe met de titel "Zoek" (als kolom A).
 2. Typ in A2 de volgende formule:
 3. Klik op ENTER en kopieer de formule door voor de hele lijst.
 4. Herhaal dit in het andere werkblad.
 5. Klik in het werkblad zonder RR in de eerste lege cel in de kolom "Geboortedatum".
 6. Klik op Fx en zoek de functie VERT.ZOEKEN (VLOOKUP):
 7. Het functievenster bestaat uit 4 velden:
 8. Klik in het veld "Zoekwaarde". Klik in cel A2.
 9. Klik in het veld "Tabelmatrix". Activeer het werkblad met de geboortedata en RR en selecteer de volledige lijst.
 10. Selecteer alle inhoud van het veld "Tabelmatrix" en klik op de toets F4 zodat de cellen absoluut worden gemaakt ($ teken).
 11. Klik in het veld "Kolomindex_getal". Typ het getal 7 indien de geboortedata als zevende kolom in de lijst staat. Indien de geboortedata in een andere kolom staan, dien je te tellen van links en het juiste getal in te geven.
 12. Klik in het veld "Benaderen". Typ het getal 0 en klik op OK.
 13. Resultaat:
 14. Wijzig de celeigenschappen in "Korte datumnotatie".
 15. Kopieer de functie door naar de rest van de lijst. Lege cel? Dan is de leerling niet gevonden of is er een verschil in schrijfwijze tussen Bingel en je pakket leerlingadministratie. Pas dit dan eerst aan.

Voor de kolom Rijksregisternummer herhaal je de stappen vanaf nr. 8.
 • Zorg ervoor dat je vertrekt vanuit de eerste lege cel in kolom "Rijksregisternummer" .
 • Vervang in het functievenster het getal 7 door 8. Indien de RR in een andere kolom staan, dien je te tellen van links en het juiste getal in te geven.
 • Stap nr. 17 sla je over.
 1. Selecteer beide kolommen met de geboortedata en RR en klik op CTRL+C.
 2. Klik in de eerste cel van de eerste lege kolom.
 3. Kies in het tabblad "Start" bij "Plakken" voor de optie "Waarden".
 4. Verwijder nu de kolom "ZOEK" volledig zodat kolom A terug gelijk is aan "Unieke identificatie".
 5. Verwijder de 2 kolommen (geboortedata en RR) volledig waarin de functies staan.
 6. Verwijder het werkblad met de gegevens uit het pakket leerlingenadministratie.
 7. Sla het bestand op.
 8. Laad het bestand op volgens de beschreven werkwijze (in bulk).


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs