ZILL doelenrapportage

Indien de Zill-doelen (enkel Katholiek Onderwijs Vlaanderen) zijn geactiveerd door de beheerder, kun je kiezen tussen twee tabs:

Enkel de doelen van lesblokken uit het verleden worden gerapporteerd, niet de geplande in de toekomst.

Blokjes waarbij geen (klas)groep is gekoppeld, worden niet meegeteld!

Gedetailleerde rapportage

Komen alle ontwikkelvelden evenredig aan bod? De onderste grafiek geeft meer duiding:

De onderste grafiek is tevens aanklikbaar en geeft je extra gedetailleerde info op thema-niveau.

Een volledig overzicht vind je door de link aan te klikken "Bekijk alle ingeplande doelen".

Aan de linkerkant van het venster kan je filteren op basis van:

  • Cluster
  • Begin - en einddatum
  • Leerkracht

Aan de rechterkant vind je het uitgebreide overzicht met de datum en de naam van de leraar die het doel ingepland heeft.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs