Vakken (lager onderwijs)

Vakken voor lager onderwijs worden gebruikt om weekroosters aan te maken, gekoppeld aan een kleur en een afkorting. Als schoolbeheerder kun je deze namen, kleuren en afkortingen wijzigen.

Met de knop "Leergebied aanmaken" kun je nieuwe unieke vakken beschikbaar maken met een eigen kleur en afkorting.

Vakken die je niet meer nodig hebt, kun je archiveren. Ze zijn dan verborgen voor de gebruikers. De gelinkte lessen in de agenda’s blijven echter gewoon bestaan. Een gearchiveerd leergebied kun je nadien opnieuw herstellen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs