De fiche van een leerling aanpassen

Geüpdatet 4 months ago door Bart Tordeurs

Werkwijze:

  • Selecteer in het overzicht van de Notities in de linkerkolom een leerling.
  • Bovenin het venster verschijnt naast de tab "Notities" nu de tab "Fiche".
  • De linkerkolom van de fiche bevat vaste gegevens die opgehaald worden uit het leerlingenpakket zoals geboortedatum, geslacht, taal, enz...
  • De rechterkolom van de fiche bevat de zorginformatie die aangepast kan worden. 
  • Klik op de blauwe knop "Bewerk" om de info te bewerken.
Groepen
Dit is een vast veld. Hier worden alle groepen weergegeven waartoe de leerling behoord. Bv. klas 1A, zorggroep Wiskunde, enz... Deze groepen worden bepaald in het bingel-beheer klassen.
Zorgniveau:
Selecteer één van de vier niveaus uit het M-decreet. Het is niet mogelijk om een niveau per thema te kiezen.
Thema's:
Dit is een dynamisch veld. Het biedt een overzicht van alle thema's uit de notities die gekoppeld zijn aan de leerling. Je kan doorklikken op een thema om alle gekoppelde notities te filteren.
Diagnoses:
Selecteer de diagnose(s) en voeg het attest toe via het veld "Bestanden". Bij het typen verschijnt de diagnose indien deze reeds bestaat zodat je deze meteen kan kiezen.
Thuissituatie:
Vrij veld. Bv. ouders gescheiden.
Sociaal emotioneel:
Vrij veld. Bv. dominant.
Redelijke aanpassingen (REDICODI):
Selecteer de afgesproken redelijke aanpassingen uit de lijst. Bv. mag zakrekenmachine gebruiken.
Medische situatie:
Vrij veld. Bv. allergisch voor wespensteek.
  • Klik op de knop "Opslaan" om de aanpassingen te bewaren.


Was deze informatie nuttig?