Een eigen volgsysteem toevoegen

Geüpdatet 1 month ago door Bart

Een eigen volgsysteem bouwen, kan enkel door de Bingel-beheerder.

Alleen de gekoppelde doelgroepen hebben toegang tot het volgsysteem.
 1. Ga naar de module "Beheer" en kies het onderdeel "Volgsystemen".
 2. Om een nieuw eigen volgsysteem te bouwen, klik je op de knop "+ Nieuw".
 3. Kies de optie "Eigen volgsysteem maken ->"
Er verschijnt een assistent met 5 stappen. Met de knop "Volgende" ga je van de ene stap naar de andere. Nadat je alle stappen hebt doorlopen, kun je met een klik op het blauwe nummer naar een bepaalde stap terugkeren.
 1. Geef een unieke naam in en daaronder een beschrijving (optioneel).
 2. Kies daaronder de gewenste doelgroep(en) die het volgsysteem zullen gebruiken:

 3. Klik op de knop "Volgende".
 4. In stap 2 bepaal je de quotaties. Bv. goed - matig - slecht. Kies voor elke quotatie een gepaste kleur.
  Klik telkens op de groene + om een extra quotatie toe te voegen. (Icoontjes nog niet toevoegen, dat is voor later als de afdrukken beschikbaar zijn).
  Geef je volgsysteem een unieke naam. Later zal je deze kunnen hergebruiken.
 5. Klik op de knop "Volgende".
 6. In stap 3 bepaal je de invulmomenten. Geef een naam en kies de juiste data.
  Klik telkens op de groene + om een extra invulmoment toe te voegen.
 7. Klik op de knop "Volgende".
 8. In stap 4 bepaal je de niveaus net zoals in een boomstructuur. Zo kan je bv. verschillende hoofdstukken maken.
  Kies 1 tot maximaal 5 niveau(s).
 9. Per niveau geef je aan of er een quotatie en/of commentaar moet verschijnen.

  Voorbeeld:
  Je wenst een hoofdstuk "Fietsen KO" en een hoofdstuk "Fietsen LO" (= niveau 1). Dit niveau is zonder quotatie en zonder commentaar.
  Daaronder komt een niveau met de te quoteren doelen per hoofdstuk (= niveau 2).
  Schematische voorstelling:
 10. Klik op de knop "Volgende".
 11. In stap 5 geef je de feitelijke inhoud in van het volgsysteem en dit per niveau.
  • Niveaus zonder quotatie en/of commentaar: geef tekst in als titel
  • Niveaus met quotatie en/of commentaar: geef de doelen in
  Klik telkens op de blauwe pijl om naar het volgende niveau te gaan. Herhaal dit voor elke blauwe pijl tot je alles hebt afgewerkt.

 12. Klik op de knop "Volgende" om af te sluiten. Je ziet nu het venster met het overzicht van alle volgsystemen.
Als je meer dan 1 niveau hebt, klik je per niveau telkens door op de blauwe pijl. Herhaal dit tot je alle blauwe pijlen hebt afgewerkt.
"Alle takken van de boom" moeten zo een gepaste invulling krijgen.


Was deze informatie nuttig?