Types

In het onderdeel "Types" kan je als beheerder de verschillende zorgtypes aanmaken en instellen.

 • Klik op "Bewerk" om een type aan te passen.
 • Klik op "Archiveer" om een type tijdelijk te verwijderen.
 • Klik op "Herstel" om een gearchiveerd type opnieuw te activeren.
 • Klik op "Verwijder" om een type voorgoed te verwijderen. Dit kan niet als er reeds gegevens zijn gekoppeld aan dit type.
 • Klik op de knop "Nieuw" om een extra zorgtype toe te voegen.

Geef de naam in van het nieuwe type en klik op de knop "Opslaan" om het type te bewaren.

Standaard inhoud per type

Voor elk type kan je als beheerder standaard inhoud invoeren die de gebruiker meteen ziet als een nieuwe notitie aangemaakt wordt.

Deze sjabloontjes zorgen ervoor dat het invulvenster reeds vooraf ingestelde tekst bevat om zo bepaalde richtlijnen mee te geven.

 • Klik op "Bewerk" om een type aan te passen.
 • Vul de standaard tekst in in het gedeelte "Standaard inhoud". Met de opmaakknoppen onderin kan je de tekst aanpassen naar wens (vet, cursief, onderlijnd, opsomming, tekstkleur).
 • Klik tenslotte op "Opslaan" om de aanpassingen te bewaren.

Zichtbaarheid van de velden aanpassen

Standaard bevatten de notities alle beschikbare velden: zichtbaarheid, bijlagen, zorgverleners, zorgthema's. Als beheerder kan je ervoor kiezen om bepaalde velden niet te laten verschijnen om zo het notitievenster lichter te maken.

 • Klik op "Bewerk" om een type aan te passen.
 • Zet de gewenste velden aan of uit met de blauwe knop.
 • Klik tenslotte op "Opslaan" om de aanpassingen te bewaren.

Voorbeelden van types

Om je op weg te zetten, hieronder een lijstje van veel gebruikte types:

 • Intern overleg
 • CLB-overleg
 • Pre-MDO
 • MDO
 • Aanvraag zorgoverleg
 • Zorgvraag
 • Zorgoverleg
 • Kritisch
 • Overleg volgend schooljaar
 • Overgangsgesprek
 • Overleg met externen
 • Oudergesprek
 • Oudercontact
 • Kindgesprek
 • Klassenraad
 • Handelingsplan
 • Zorgplan
 • Observatie
 • Diagnose


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs