Blokken (kleuteronderwijs)

De blokken voor kleuteronderwijs worden weergegeven met een kleur en een afkorting. Deze blokken zijn te vergelijken met de vakken lager onderwijs (zoals taal, rekenen, enz...).

Elke school is vrij om deze blokken te benoemen bv. onthaal, kringmoment, enz... Voor meer vrijheid kan je ook kiezen om enkel een blok "voormiddag" en "namiddag" te maken. De blokken kunnen gebruikt worden om het weekrooster aan te maken.

Als beheerder kun je deze namen, kleuren en afkortingen aanmaken en wijzigen. Met de knop "Blok aanmaken" kun je nieuwe unieke blokken beschikbaar maken met een eigen kleur en afkorting.

Blokken die je niet meer nodig hebt, kun je archiveren. Ze zijn dan verborgen voor de gebruikers. De gelinkte lessen in de agenda’s blijven echter gewoon bestaan. Een gearchiveerd blok kun je nadien opnieuw herstellen.

Leraars lager onderwijs zien deze blokken niet verschijnen in het keuzelijstje "Leergebieden".

--> Lees meer over Bingel Planner voor kleuterleraars.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs