Werkt Bingel Raket als app op Windows-tablets en op Windows-laptops?

Goed nieuws: een Bingel Raket-versie voor recente Windows-tablets (zoals DooTABS) en Windows-laptops is in ontwikkeling.

De keuze om Bingel Raket eerst voor iPad en Android-tablets te lanceren, is gebaseerd op een onderzoek bij 1 140 lagere scholen in Vlaanderen. Een kleine helft van de lagere scholen had eind 2017 al meer dan 10 tablets ter beschikking voor de leerlingen (in totaal goed voor meer dan 20 000 tablets in het Vlaamse lager onderwijs).

De meeste van die scholen gebruiken iPads of Android-tablets. Om een oplossing te kunnen bieden voor die scholen is de eerste versie van Bingel Raket ontwikkeld voor Android-tablets (incl. recente Chromebooks) en iPads. Daarnaast blijft www.bingel.be beschikbaar als webapplicatie in de browser, bruikbaar op Windows- en MacOS-computers, Chromebooks, iPads, Android- en Windows-tablets.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs