Een nieuwe notitie maken

Werkwijze:

 • Selecteer - indien nodig - bovenin links de juiste school en/of de juiste groep. Bv. 3A.
 • Klik op de groene knop "Nieuwe notitie " bovenaan rechts om een nieuwe notitie in te geven.
 • Kies het juiste zorgtype. Bv. Observatie. Je kan slechts één type kiezen.

 • Kies - indien nodig - de juiste datum.
 • Selecteer de zichtbaarheid:
Iedereen: de notitie is zichtbaar voor iedereen die over de juiste rechten beschikt.
Alleen ik: de notitie is enkel zichtbaar voor jezelf. Handig als je later nog zaken wenst toe te voegen.
Herkenbaar aan het symbool met het doorstreepte oogje.
 • Voeg één of meer leerlingen toe. Je kan eender welke leerling van de school selecteren maar je ziet enkel de notities waarbij je over de juiste rechten beschikt.
 • Voeg de aanwezigen toe. Bv. ouders van de leerling, de leden van de klassenraad, enz... Klik telkens op ENTER om je ingave te bevestigen.
 • Kies één of meer thema's waarvoor de notitie van toepassing is. Bv. Pestproblematiek.
 • Je kunt één of meer bestanden toevoegen. Bv. een verslag in Word of PDF formaat.
 • Je kunt de notitie aanvullen met tekst in het veld "inhoud". Met de opmaakknoppen kan je je tekst verfraaien: vet, cursief, onderlijnd, opsomming en tekstkleur.
  Elk type kan reeds vooraf bepaalde tekst bevatten (sjabloon). Deze inhoud wordt door de beheerder toegevoegd en bevat de richtlijnen die de school heeft bepaald voor elk zorgtype.
 • Klik tenslotte op "Opslaan" om de notitie te bewaren.

Resultaat:

De notitie staat bovenaan of onderaan (naargelang de sortering).
Onder de naam van de leerling(en) is het zorgtype vermeld.
Rechts daarvan de datum van ingeven, aantal bijlages en aantal aanwezigen.
De ... geven een extra menu weer om de notitie te bewerken, te verwijderen of te exporteren.
Met de knop "Toon meer" maak je de volledige inhoud zichtbaar.
Links onderaan staan de gekozen zorgthema's.
Rechts onderaan staat de naam van de auteur vermeld.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs