Doelenrapportage raadplegen

Dankzij de doelenrapportage kun je in Bingel Planner op een overzichtelijke manier de evolutie van je ingeplande leerplandoelen opvolgen.

Leerplandoelen koppel je aan je fiches en staan in de rapportage los van je lesdoelen.

De leerplandoelen in de fiches van je leermiddelen tellen niet mee aangezien deze los staan van je agenda.

Blokjes waarbij geen groep is gekoppeld, worden niet meegeteld!
  • Klik in het zijmenu op het icoontje van de rapportage.
  • Voor elke groep worden de leergebieden die gekoppeld zijn aan leerplandoelen grafisch voorgesteld.
  • We gebruiken de officiële leerplanbenamingen en niet de vaknamen aangezien die per school aanpasbaar zijn.

De grafiek toont de situatie tot vandaag en niet wat je in de toekomst hebt ingepland.

Het gekleurde deel toont wat je reeds hebt afgewerkt, het lichter gekleurde deel wat je moet behalen.

  • Klik op een grafiek om het detailvenster te openen.
  • In het zijmenu kies je het gewenste leergebied. Daaronder kun je het gewenste domein en de start- en einddatum kiezen. Bijvoorbeeld leergebied "Nederlands" en domein "Lezen" van 1/09 tot 31/12.
  • In het hoofdvenster kun je de leerplandoelen en de referentie naar het leerplan aflezen. Indien deze doelen ook behoren tot de leerlijn, wordt dit aangeduid met een liggende dubbele streep.
  • Leerplandoelen die in de fiches zijn gekoppeld, worden getoond in de kolom "behandeld" met de naam van de leerkracht en het tijdstip. Indien de doelen ook aan een evaluatiefiche werden gekoppeld, worden ze aangeduid in de kolom "geëvalueerd".
  • Met de knop "positief" toon je de reeds behandelde doelen, met de knop "negatief" de nog te behalen doelen van de leerlijn.
  • De filter "leerkracht" is handig indien er meerdere leerkrachten met jouw studiegroep werken.
De doelenrapportage werkt per schooljaar, je kunt eenvoudig wisselen van schooljaar.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs