Hoe kan ik in Bingel Planner samenwerken met collega's?

Geüpdatet 4 months ago door Bart

Leermiddelen

Je kunt een eigen leermiddel delen met collega's naar keuze: werkwijze.

De collega kan dan het leermiddel importeren en gebruiken: werkwijze.

Als je wijzigingen aanbrengt in het gedeelde leermiddel, kan de collega een update uitvoeren: werkwijze.

Een gedeeld leermiddel werkt slechts in één richting. Wijzigingen die je aanbrengt in een gedeeld leermiddel zullen niet door anderen gezien worden tenzij je de eigenaar bent.

Agenda

Bovenin het venster vind je drie mogelijkheden om agenda's te delen met collega’s:

  • Mijn agenda: je persoonlijke planning
  • Mijn collega's: de persoonlijke planning van een collega raadplegen
  • Mijn groepen: de planning van mijn kinderen raadplegen, hier komen alle blokjes samen die collega's voor jouw kinderen hebben gepland.

Meer uitleg en voorbeelden vind je in dit artikel.

Werken in elkaars agenda?

Elke leraar behoudt het eigenaarschap van zijn/haar agenda. Je kan dus niet rechtstreeks in de agenda van een collega werken. Je kan wel lessen "klaarzetten" op een bepaald tijdstip voor een collega: dat doe je door de fiche in de agenda te koppelen aan de juiste groep. Als de collega dan kiest voor "mijn groepen" en de juiste groep zichtbaar maakt, kan hij/zij de fiche met inhoud zien.

Voorbeeld:

Je collega komt op vrijdag een wiskundeles geven. Jij bereidt de les voor in je agenda en koppelt die aan je groep. De collega hoeft dan enkel de groep te selecteren bij "Mijn groepen" om de lesinhoud te kunnen consulteren.

Deeltijdse leerkrachten samen in één groep?

Elke leerkracht maakt zijn/haar weekrooster en agenda met enkel de blokjes op de dagen dat hij/zij aanwezig is. Als je kiest voor "Mijn groepen" en je maakt de juiste groep zichtbaar, zie je automatisch jouw agenda en die van je collega samenvallen.

Voorbeeld:

Jij werkt alle voormiddagen en je collega werkt alle namiddagen in de groep. Jij maakt een weekrooster met enkel blokjes in de voormiddag en je collega maakt een weekrooster met enkel blokjes in de namiddag. Via "Mijn groepen" zie je voormiddag en namiddag samenkomen.

Parallelleerkrachten maken samen één agenda?

In principe maakt elke leraar zijn/haar agenda. In sommige gevallen beslissen jullie om ieder om beurt de agenda te maken voor beide groepen. Je kan niet rechtstreeks in de agenda van een collega werken. Je plant daarom de les in jouw agenda en je koppelt zowel jouw groep als de groep van je collega (bv. 3A en 3B). Als je collega naar "Mijn groepen" gaat en de juiste groep wordt zichtbaar gemaakt, dan zijn de fiches die je gepland hebt, ook zichtbaar voor hem/haar.


Was deze informatie nuttig?