Lesmomenten in de agenda

Wist je dat…?
  • je via het eigenschappenvenster een lesblokje kunt verwijderen
  • je met de linkermuisknop ingedrukt een blokje kunt verslepen
  • je met de CTRL-toets ingedrukt een blokje versleept om het snel te kopiëren naar een ander tijdstip, de volledige inhoud van dat blokje wordt zo gekopieerd
  • je de muisaanwijzer op de onderste rand van een blokje plaatst tot je een dubbel pijltje ziet om snel de tijdsduur te verlengen of in te korten
  • de rode horizontale lijn in je agenda de huidige tijd aangeeft.
  • je via het symbool "…" in het eigenschappenvenster alle mogelijkheden kunt combineren zoals een nieuwe fiche, een evaluatie en een eigen fiche in één en hetzelfde lesblokje.
  • Je snel meerdere fiches tegelijk kunt aanduiden in een leermiddel zodat je ze niet één per één moet toevoegen. Hou hiervoor de CTRL-toets ingedrukt en klik de gewenste fiches aan:


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)