Lesmomenten in de agenda

Wist je dat…?
  • je via het eigenschappenvenster een lesblokje kunt verwijderen;
  • je met de linkermuisknop ingedrukt een blokje kunt verslepen;
  • je met de CTRL-toets ingedrukt een blokje versleept om het snel te kopiëren naar een ander tijdstip, de volledige inhoud van dat blokje wordt zo gekopieerd;
  • je de muisaanwijzer op de onderste rand van een blokje plaatst tot je een dubbel pijltje ziet om snel de tijdsduur te verlengen of in te korten;
  • de rode horizontale lijn in je agenda de huidige tijd aangeeft;
  • je via het symbool "…" in het eigenschappenvenster snel een nieuwe fiche kunt maken, een fiche kunt loskoppelen en een extra fiche kunt toevoegen in één en hetzelfde lesblokje;
  • Je meerdere fiches tegelijk kunt aanduiden in een leermiddel zodat je ze niet één per één moet toevoegen. Klik gewoon alle gewenste fiches aan!


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)