Een lesmoment instellen

Werkwijze:

  1. Klik in Bingel Planner op "Agenda".
  2. Selecteer een lesblokje om het eigenschappenvenster te activeren.
  3. Typ een titel voor een les zonder lesfiche of koppel een bestaande fiche via het link-icoon of maak een nieuwe fiche via het symbool "…".
  4. Vink de optie "Hele dag" aan om de tijdinstellingen te verwijderen. Handig om bv. huistaken in te geven. Het blokje verschijnt dan bovenin de dag.
  1. Het datumveld is automatisch ingevuld maar kan indien gewenst gewijzigd worden in een andere datum. Handig om bv. een lesmoment naar een latere datum te verhuizen.
  1. Start- en duurtijd zijn automatisch ingevuld maar kunnen indien gewenst gewijzigd worden.
  2. Herhalen: lees meer
  3. Leergebied/blok: maak je keuze uit het lijstje. Deze lijst kan door de Bingel-schoolbeheerder aangepast worden.
  4. Voeg de gewenste klasgroep(en) toe. Dit is heel belangrijk om een correcte doelenrapportage te bekomen.
  1. Lokaal: voeg een ruimte toe bv. computerklas.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)