Een lesmoment instellen

Werkwijze:

  • Selecteer een tijdsblokje om het eigenschappenvenster te activeren.
  • Typ een titel in het veld "Fiche" of koppel een bestaande fiche via het link-icoon of maak een nieuwe fiche via het symbool "…".
  • Vink de optie "Hele dag" aan om de uurinstellingen te verwijderen. Handig om bv. huistaken in te geven. Het blokje verschijnt dan bovenin de dag.
  • Het datumveld is automatisch ingevuld maar kan indien gewenst gewijzigd worden in een andere datum. Handig om een lesmoment naar een latere datum te verhuizen.
  • Start- en duurtijd zijn automatisch ingevuld maar kunnen indien gewenst gewijzigd worden.
  • Herhalen: lees meer
  • Leergebied/blok: maak je keuze uit het lijstje. Deze lijst kan door de Bingel-beheerder aangepast worden.
  • Voeg de gewenste groep(en) toe. Dit is heel belangrijk om een correcte doelenrapportage te bekomen.
Optioneel: voeg het gewenste lokaal toe.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)