Een eigen gekoppelde fiche maken in een lesmoment

Werkwijze:

  • Selecteer een tijdsblokje om het eigenschappenvenster te activeren.
  • Behoud de tab-keuze "Fiche".
  • Typ de titel van de fiche in het vakje "Fiche".
  • Klik op het symbool "…" en kies "Nieuwe fiche maken".
  • De lege fiche is nu gekoppeld aan het lesmoment.
  • Pas de fiche aan met een klik op de gelinkte titel.
Gecreëerde fiches zijn raadpleegbaar via het lesblokje maar kun je beter toevoegen aan een bestaande leermiddel via het symbool "…", "Bewaar in leermiddel".

Op dezelfde manier maak je een eigen gekoppelde evaluatiefiche. Klik dan als laatste stap op het symbool "…" en kies "Evaluatie".

Het eigenschappenvenster kun je ook zichtbaar maken door te kiezen voor de weergave "Dag" als je liever zonder pop-upvenster werkt.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)